Tiga Landasan Utama

MUQADDIMAH Akhi (Saudaraku). Semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda. Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu : 1) Ilmu, ialah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. 2) Amal, ialah menerapkan ilmu ini. 3) Da’wah, ialah mengajak orang lain kepada ilmu ini. 4) Sabar, ialah tabah dan tangguh…